Przejdź do głównej zawartości
Uwaga!

Ten artykuł nie jest skończony. Możesz pomóc w jego ukończeniu edytując tą stronę.

Korzystanie z Replit.com

Replit jest bardzo przystępnym środowiskiem online, które pozwala tworzyć aplikacje w języku C++. Ważnym atutem jest to, że posiada interaktywną konsolę.

Tworzenie konta

Od pewnego czasu Replit.com wymaga stworzenie darmowego konta na ich stronie. Możesz to zrobić przechodząc pod ten link: https://replit.com/signup

Następnie wypełnij poniższe informacje:

Tworzenie konta na Replit

Tworzenie projektu

Kiedy już będziesz zalogowany, skorzystaj z wzoru aplikacji C++, który przygotowaliśmy, przechodząc pod ten link:

Replit C++20 - Wzór projektu

Kliknij Fork repl:

Tworzenie projektu ze wzoru
Uwaga

Możesz też utworzyć domyślny projekt C++, który oferuje strona Replit, ale na ten moment będzie dostępny tylko Clang 7, który nie wspiera C++20.

Obsługa edytora

Gdy juz stworzysz swój projekt, zostaniesz przeniesiony w tryb edycji jego kodu:

Edytor projektu C++

Główny widok jest złożony z trzech paneli:

PanelZawartość
Lewywidok narzędzi, domyślnie widok plików 🗃
Środkowyedytor kodu
Prawykonsola 🖥 i terminal systemowy (ang.: shell)

Uruchamianie programu

▶ U góry znajdziesz przycisk Run, który uruchamia aplikację.

Przycisk run

Zanim program zostanie wykonany, jego kod musi zostać skompilowany. To oznacza, że na początku ujrzysz w konsoli komendę kompilującą kod.

✔ Jeśli kod programu jest poprawny, to linijkę niżej zobaczysz właściwy wynik jego działania.
⚠ Jeśli kompilator będzie miał jakieś uwagi do kodu, to wyswietli ostrzeżenia przed uruchomieniem programu.
🔴 Jeśli kod będzie zawierał błędy, program nie zostanie skompilowany ani wykonany.

Kompilacja i uruchomienie prawidłowego programu
🟡 Komenda kompilacji, 🟣 Wynik

Edycja kodu źródłowego

Uwaga!

Ta sekcja wymaga rozbudowy. Możesz nam pomóc edytując tą stronę.

To środowisko wspiera wszystkie podstawowe funkcje, które są potrzebne początkującej osobie.

Widok edytora kodu

Skróty klawiszowe

Replit bazuje na tym samym edytorze, na którym jest zbudowany Visual Studio Code, przez co posiada podobne skróty klawiszowe.

Oprócz tych standardowych, warto przetestować te:

SkrótOpis
Ctrl + Shift + P lub F1Otwórz okno poleceń
Przeciągnięcie środkowym przyciskiem myszyUmieść wiele kursorów w sąsiadujących liniach
Alt + LPMDodaj kursor w miejscu kliknięcia
Ctrl + /Zakomentuj zaznaczony fragment
Alt + 🔼Przesuń aktualną linię do góry o jeden wiersz
Alt + 🔽Przesuń aktualną linię w dół o jeden wiersz
Shift + Alt + 🔼Duplikuje zaznaczone linie do góry
Shift + Alt + 🔽Duplikuje zaznaczone linie w dół
Uwaga!

Ten artykuł nie jest skończony. Możesz pomóc w jego ukończeniu edytując tą stronę.

Korzystanie z Replit.com

Replit jest bardzo przystępnym środowiskiem online, które pozwala tworzyć aplikacje w języku C++. Ważnym atutem jest to, że posiada interaktywną konsolę.

Tworzenie konta

Od pewnego czasu Replit.com wymaga stworzenie darmowego konta na ich stronie. Możesz to zrobić przechodząc pod ten link: https://replit.com/signup

Następnie wypełnij poniższe informacje:

Tworzenie konta na Replit

Tworzenie projektu

Kiedy już będziesz zalogowany, skorzystaj z wzoru aplikacji C++, który przygotowaliśmy, przechodząc pod ten link:

Replit C++20 - Wzór projektu

Kliknij Fork repl:

Tworzenie projektu ze wzoru
Uwaga

Możesz też utworzyć domyślny projekt C++, który oferuje strona Replit, ale na ten moment będzie dostępny tylko Clang 7, który nie wspiera C++20.

Obsługa edytora

Gdy juz stworzysz swój projekt, zostaniesz przeniesiony w tryb edycji jego kodu:

Edytor projektu C++

Główny widok jest złożony z trzech paneli:

PanelZawartość
Lewywidok narzędzi, domyślnie widok plików 🗃
Środkowyedytor kodu
Prawykonsola 🖥 i terminal systemowy (ang.: shell)

Uruchamianie programu

▶ U góry znajdziesz przycisk Run, który uruchamia aplikację.

Przycisk run

Zanim program zostanie wykonany, jego kod musi zostać skompilowany. To oznacza, że na początku ujrzysz w konsoli komendę kompilującą kod.

✔ Jeśli kod programu jest poprawny, to linijkę niżej zobaczysz właściwy wynik jego działania.
⚠ Jeśli kompilator będzie miał jakieś uwagi do kodu, to wyswietli ostrzeżenia przed uruchomieniem programu.
🔴 Jeśli kod będzie zawierał błędy, program nie zostanie skompilowany ani wykonany.

Kompilacja i uruchomienie prawidłowego programu
🟡 Komenda kompilacji, 🟣 Wynik

Edycja kodu źródłowego

Uwaga!

Ta sekcja wymaga rozbudowy. Możesz nam pomóc edytując tą stronę.

To środowisko wspiera wszystkie podstawowe funkcje, które są potrzebne początkującej osobie.

Widok edytora kodu

Skróty klawiszowe

Replit bazuje na tym samym edytorze, na którym jest zbudowany Visual Studio Code, przez co posiada podobne skróty klawiszowe.

Oprócz tych standardowych, warto przetestować te:

SkrótOpis
Ctrl + Shift + P lub F1Otwórz okno poleceń
Przeciągnięcie środkowym przyciskiem myszyUmieść wiele kursorów w sąsiadujących liniach
Alt + LPMDodaj kursor w miejscu kliknięcia
Ctrl + /Zakomentuj zaznaczony fragment
Alt + 🔼Przesuń aktualną linię do góry o jeden wiersz
Alt + 🔽Przesuń aktualną linię w dół o jeden wiersz
Shift + Alt + 🔼Duplikuje zaznaczone linie do góry
Shift + Alt + 🔽Duplikuje zaznaczone linie w dół