Przejdź do głównej zawartości

Warunki » Ćwiczenia

Załóżmy, że chcemy sprzedawać bilety na basen w różnych cenach, zależnie od wieku. Tutaj mamy kryteria:

  • dzieci poniżej 6 r.ż.: free
  • ludzie pomiędzy 6 a 17 r.ż.: 4zł
  • dorośli do 59 r.ż. włącznie: 8zł
  • dorośli powyżej 60 roku życia: 6zł

Użyjemy instrukcji else if, aby sprawdzić te warunki:

#include <iostream>

int main()
{
std::cout << "BASEN - BILETY\n";
std::cout << "Prosze wprowadzic rok urodzenia: ";

int age;
std::cin >> age;

if (age < 6)
std::cout << "Mozesz wejsc za darmo.\n";
else if (age <= 17)
std::cout << "Cena biletu: 4zl.\n";
else if (age <= 59)
std::cout << "Cena biletu: 8zl.\n";
else
std::cout << "Cena biletu 6zl.\n";
}

Spełnienie warunku w którymkolwiek z if (włączając else if) przerywa dalsze sprawdzanie kolejnych instrukcji else if.

important

Ani else if, ani else nie jest nawet brane pod uwagę, gdy jeden z poprzednich if lub else if w łańcuchu został spełniony.

Warunki » Ćwiczenia

Załóżmy, że chcemy sprzedawać bilety na basen w różnych cenach, zależnie od wieku. Tutaj mamy kryteria:

  • dzieci poniżej 6 r.ż.: free
  • ludzie pomiędzy 6 a 17 r.ż.: 4zł
  • dorośli do 59 r.ż. włącznie: 8zł
  • dorośli powyżej 60 roku życia: 6zł

Użyjemy instrukcji else if, aby sprawdzić te warunki:

#include <iostream>

int main()
{
std::cout << "BASEN - BILETY\n";
std::cout << "Prosze wprowadzic rok urodzenia: ";

int age;
std::cin >> age;

if (age < 6)
std::cout << "Mozesz wejsc za darmo.\n";
else if (age <= 17)
std::cout << "Cena biletu: 4zl.\n";
else if (age <= 59)
std::cout << "Cena biletu: 8zl.\n";
else
std::cout << "Cena biletu 6zl.\n";
}

Spełnienie warunku w którymkolwiek z if (włączając else if) przerywa dalsze sprawdzanie kolejnych instrukcji else if.

important

Ani else if, ani else nie jest nawet brane pod uwagę, gdy jeden z poprzednich if lub else if w łańcuchu został spełniony.