Przejdź do głównej zawartości

Warunki » Wskazówki i styl

Ten artykuł jest zbiorem porad i wskazówek, które pomogą Ci poprawić sposób w jak piszesz swój kod warunkowy. Jeśli śledziłeś nasz kurs w kolejności, wiele z używanych tu koncepcji nie zostało jeszcze omówionych. Nie przejmuj się, jeśli nie rozumiesz niektórych rzeczy w tym artykule, pojawią się one w późniejszych lekcjach.

Zawsze dodawaj nawiasy klamrowe

Wiele konstrukcji C++, na które możesz się natknąć, ma opcjonalne nawiasy klamrowe. Jeśli pominiesz nawiasy klamrowe, to zakłada się, że następna linia kodu znajduje się w ciele instrukcji if, a wszystko inne po niej jest poza instrukcją if.

Czasem pozwala to pisać prostszy i troszkę czytelniejszy kod. Dla przykładu:

Omijanie nawiasów klamrowych
if (A and B)
std::cout << "They're both true!\n";

std::cout << "Goodbye!";

Jest to jednak bardzo częsta pułapka dla początkujących, ponieważ pisanie kodu w taki sposób może szybko doprowadzić do niewłaściwego zachowania. Szczególnie podczas edycji kodu, często zdarza się, że przypadkowo zapomnimy dodać nawiasów klamrowych podczas rozszerzania kodu w ciele instrukcji if Pamiętaj, że C++a nie interesują znaki białe i wcięcia, więc jeśli spróbujesz zrobić:

⚠️ Wprowadzające w błąd wcięcia
if (A and B)
std::cout << "They're both true!\n";
std::cout << "That's cool that they are both true.\n";

std::cout << "Goodbye!";

Podświetlona linia będzie zawsze wykonywana, ponieważ nie jest częścią instrukcji if. Jest to równoważne umieszczeniu nawiasów klamrowych tylko za linią, która bezpośrednio następuje po instrukcją if. Ze względu na częstotliwość, z jaką początkujący programiści zostają ugryzieni przez ten błąd, zaleca się, aby zawsze umieszczać nawiasy klamrowe na instrukcjach if. Błędy takie jak ten spowodowały nawet poważne luki bezpieczeństwa w dużych progamach.

Zachowaj spójność stylu nawiasów

Spędzanie jakąkolwiek ilość czasu w społecznościach programistów prawdopodobnie wystawi Cię na długotrwałą walkę pomiędzy nawiasami klamrowymi "inline" (ang.: w jednej linii), również określanymi jako nawiasami w stylu K&R, a "new-line" (ang.: w nowej linii), również określanymi jako nawiasami w stylu Allman.

Jest to debata, która skupia się na bardzo kosmetycznej decyzji, czy powinieneś umieścić otwierające nawiasy klamrowe { w tej samej linii co instrukcje if, funkcje, pętle, itp. lub czy powinny być w nowej linii. Oba style i ich plusy/minusy są zilustrowane poniżej:

int main() {

int x = 10;

if (x == 10) {
std::cout << "X is 10!";
} else {
std::cout << "X is not 10!";
}
for (int i = 0; i < 5; i++) {
std::cout << "i: " << i << "\n";
}
}

Plusy

  • Kod jest bardziej kompaktowy
  • Organizacja poprzez dodawanie pustych linii jest prostsza

Minusy

  • Nawiasy otwierający i zamykający nie są w tej samej kolumnie
  • Dla niektórych ludzi styl ten jest zbyt "głośny", "spakowany"
  • Może szybko stać się mniej czytelny przez niektóre style formatowania

Zauważ, że w tym przykładzie umieszczono dodatkowe puste linie, aby był on zgodny z następnym przykładem. Te dodatkowe linie nie są istotne dla porównania stylów nawiasów.

Ostatecznie to od Ciebie zależy, jakiego stylu będziesz się trzymać. Popularność obu stylów jest mniej więcej równa. Powinieneś tylko pamiętać, żeby trzymać się jednego stylu na projekt. Nie należy mieszać stylów w obrębie tego samego kodu.

Nie przywiązuj się jednak zbytnio do jednego stylu. Gdy znajdziesz profesjonalną pracę związaną z programowaniem, oczekuje się, że będziesz trzymał się stylu, który już istnieje w danej firmie. Spójny kod jest ważniejszy niż Twoje osobiste preferencje!

Zachowaj spójność wcięć

Jedną z najczęstszych bolączek zaawansowanych programistów pomagających początkującym jest to, że ich kod jest super niechlujny! To sprawia, że trudno go czytać, a jeszcze trudniej, jeśli próbuje się im w znalezieniu błędów. Jednym z najlepszych sposobów, aby uczynić swój kod czystszym i łatwiejszy do zrozumienia jest utrzymanie spójnych wcięć. Na szczęście jest to bardzo proste.

Za każdym razem, gdy wchodzisz w scope (ang.: zakres), powinieneś dodać wcięcie w kodzie o jeden poziom więcej za pomocą klawisza tabulacji. Za każdym razem, gdy opuszczasz zakres, powinieneś usunąć wcięcie o jeden poziom. Zakres jest w zasadzie jednym "blokiem" języka C++. Wewnątrz funkcji jest pojedynczy zakres, wewnątrz instrukcji if jest pojedynczy zakres, wewnątrz pętli for jest pojedynczy zakres pętli for jest pojedynczym zakresem, itd. Poniżej znajdują się przykłady jak wyglądają dobre i złe wcięcia.

Indentacje

Zapewne bardzo często będziesz spotykać się ze słowem "indentacje", zamiast wcięcia. Oba słowa znaczą to samo; "indentacja" to spolszczenie angielskiego słowa indentation.

// Częsci funkcji są zawsze bez wcięć,
// jednak to co znajduje się w środku ma wcięcia
bool check_value(int x) {
// Częsci instrukcji if są wcięte,
// ponieważ są wewnątrz funkcji
if (x < 50) {
// Wewnątrz instrukcji if; dodatkowe wcięcie
return true;
} else {
return false;
} // Nawiasy są w tej samej kolumnie co start instrukcji if
}

int main() {
// Wszystko wewnątrz funkcji jest wcięte o jeden "poziom"
int value;
std::cin >> value;

// Części pętli while są wcięte o jeden pozom
while (true) {
// Wewnątrz pętli while; dodatkowe wcięcie
if (check_value(value)) {
// Wewnątrz dodatkowego zakresu; dodatkowe wcięcie
std::cout << "You have entered a good value.\n";
break;
}

// Opuszczamy jeden poziom wcięcia po wyjściu z instrukcji if
std::cout << "You have entered a bad value.\n";
std::cout << "Try again.\n";
} // Nawias są w tej samej kolumnie co start pętli while

// Wracamy do jednego poziomu wcięcia, bo wyszliśmy już pętli while
std::cout << "Goodbye!";
} // Nawias jest w tej samej kolumnie co start funkcji main

Możemy zobaczyć, że cały kod w pierwszym przykładzie jest starannie wyrównany. Podąża za spójnymi zasadami kiedy dodać wcięcia w zależności od tego, w jak głębokim zakresie się znajdujemy. Każdy poziom zagnieżdżenia zakresu gwarantuje dodatkowy poziom wcięcia. Dodatkowo, wszystkie nasze nawiasy klamrowe są ustawione w linii z rodzicem, który "rozpoczął" zakres, co sprawia, że łatwo jest znaleźć do jakiej konstrukcji należy dany nawias.

Z drugiej strony, kod w drugim przykładzie jest znacznie bardziej zagmatwany i frustrujący do czytania. Bardzo trudno jest znaleźć, który kod należy do jakiego zakresu, gdzie kończy się jaki zakres i co powinno być wykonane kiedy. Dodatkowo, jest to po prostu ogólnie bardzo niechlujnie napisy kod, bolący do czytani.

Utrzymanie czystych i spójnych poziomów wcięcia może wydawać się dodatkową pracą, zwłaszcza jeśli wprowadza się zmiany do istniejącego kodu. Ale zastosuj się do tych wskazówek, a obiecuję, że podziękujesz sobie później. Bardzo często zdarza się, że początkujący mylą się przez to, że mają słabe wcięcia w kodzie, naprawa tego w samym kodzie jest najlepszym sposobem.

Jeśli uważasz, że radzenie sobie z wcięciem jest trudne, rozważ użycie skrótów klawiszowych. W większości edytorów kodu, możesz dodać wcięcia w wielu liniach jednocześnie, zaznaczając to co chcesz wciskać i naciskając klawisz Tab. I odwrotnie, możesz usunąć wcięcie z wielu linii na raz za pomocą Shift+Tab.

Dodatkowo większość edytor automatycznie dodaje wcięcia podczas pisania kodu.

Unikaj skomplikowancych wyrażeń logicznych

Jeśli próbujesz stworzyć warunek, który wymaga sprawdzenia poprawności wielu wyrażeń logicznych, może być bardzo łatwo stworzyć mylący kod poprzez użycie zbyt wielu and, or i not. Najlepszym sposobem, aby temu zapobiec jest stworzenie funkcji zwracającej bool, która obliczy to skomplikowane wyrażenie dla ciebie. W ten sposób kod staje się bardziej czytelny i łatwiejszy do utrzymania. Pomocne mogą okazać się również metody z następnej sekcji.

Unikaj zbyt dużego zagnieżdżania instrukcji

Bardzo łatwo jest stworzyć skomplikowaną logikę za pomocą instrukcji if, zwłaszcza jeśli nadmiernie zagnieżdżasz je wewnątrz siebie. Dla przykładu, spróbuj dowiedzieć się co właściwie robi poniższy fragment:

⚠️ Zagmatwane instrukcje if
if (A or B) {
if (not B and C) {
if (A or D) {
if (A and not B) {
std::cout << "Hello!";
} else {
std::cout << "Will this line ever be run?";
}
} else if (not D) {
std::cout << "What about this one?";
}
} else {
std::cout << "It's starting to get pretty weird now...";
}
} else if (B) {
std::cout << "I don't think this one will ever run.";
} else if (not A and not b) {
std::cout << "Surely, this one will be called eventually.";
} else {
std::cout << "Goodbye!";
}

Kilka minut może Ci zająć zorientowanie się, w jakich przypadkach każde z tych coutów wykona się, szczególnie jeśli pracujesz w dużych i potencjalnie bardzo skomplikowanych bazach kodu.

Są dwa dobre sposoby, aby to poprawić. Po pierwsze, możesz wydzielić wewnętrzne warunki zagnieżdżone do osobnych funkcji. W ten sposób złożoność zostaje ukryta za warstwą abstrakcji, a ty jesteś zmuszony do stworzenia opisowej nazwy dla każdej tworzonej funkcji.

Druga metoda ma zastosowanie, jeśli masz wyraźną "szczęśliwą ścieżkę" i "smutną ścieżkę". Możesz przeorganizować instrukcje if tak, aby szczęśliwa ścieżka była najmniej wcięta i nie podlegała żadnej instrukcji if, a smutna ścieżka wychodziłą z funkcji wcześniej. Zobacz przykład, aby zobaczyć, jak to może wyglądać:

using std::string;

string login_as_admin(string user, string pass) {
if (not does_user_exist(user)) {
return "User does not exist";
}

if (not is_password_correct(user, pass)) {
return "Password is incorrect";
}

if (not try_login(user, pass)) {
return "Failed to login";
}

if (not is_admin(user)) {
return "User is not admin";
}

return "Success";
}

Możesz zobaczyć, jak mylący przykład ma charakterystyczny trójkątny kształt. Jest to bardzo powszechny wskaźnik, że zagnieżdżasz swoją logikę zbyt głęboko i powinieneś zastosować jedną z dwóch podanych wyżej metod, aby to naprawić. Tutaj odwróciliśmy warunki, aby najpierw sprawdzić "smutną ścieżkę". Szczęśliwa ścieżka jest kontynuowana na dole, gdy sprawdzimy wszystkie warunki.

Warunki » Wskazówki i styl

Ten artykuł jest zbiorem porad i wskazówek, które pomogą Ci poprawić sposób w jak piszesz swój kod warunkowy. Jeśli śledziłeś nasz kurs w kolejności, wiele z używanych tu koncepcji nie zostało jeszcze omówionych. Nie przejmuj się, jeśli nie rozumiesz niektórych rzeczy w tym artykule, pojawią się one w późniejszych lekcjach.

Zawsze dodawaj nawiasy klamrowe

Wiele konstrukcji C++, na które możesz się natknąć, ma opcjonalne nawiasy klamrowe. Jeśli pominiesz nawiasy klamrowe, to zakłada się, że następna linia kodu znajduje się w ciele instrukcji if, a wszystko inne po niej jest poza instrukcją if.

Czasem pozwala to pisać prostszy i troszkę czytelniejszy kod. Dla przykładu:

Omijanie nawiasów klamrowych
if (A and B)
std::cout << "They're both true!\n";

std::cout << "Goodbye!";

Jest to jednak bardzo częsta pułapka dla początkujących, ponieważ pisanie kodu w taki sposób może szybko doprowadzić do niewłaściwego zachowania. Szczególnie podczas edycji kodu, często zdarza się, że przypadkowo zapomnimy dodać nawiasów klamrowych podczas rozszerzania kodu w ciele instrukcji if Pamiętaj, że C++a nie interesują znaki białe i wcięcia, więc jeśli spróbujesz zrobić:

⚠️ Wprowadzające w błąd wcięcia
if (A and B)
std::cout << "They're both true!\n";
std::cout << "That's cool that they are both true.\n";

std::cout << "Goodbye!";

Podświetlona linia będzie zawsze wykonywana, ponieważ nie jest częścią instrukcji if. Jest to równoważne umieszczeniu nawiasów klamrowych tylko za linią, która bezpośrednio następuje po instrukcją if. Ze względu na częstotliwość, z jaką początkujący programiści zostają ugryzieni przez ten błąd, zaleca się, aby zawsze umieszczać nawiasy klamrowe na instrukcjach if. Błędy takie jak ten spowodowały nawet poważne luki bezpieczeństwa w dużych progamach.

Zachowaj spójność stylu nawiasów

Spędzanie jakąkolwiek ilość czasu w społecznościach programistów prawdopodobnie wystawi Cię na długotrwałą walkę pomiędzy nawiasami klamrowymi "inline" (ang.: w jednej linii), również określanymi jako nawiasami w stylu K&R, a "new-line" (ang.: w nowej linii), również określanymi jako nawiasami w stylu Allman.

Jest to debata, która skupia się na bardzo kosmetycznej decyzji, czy powinieneś umieścić otwierające nawiasy klamrowe { w tej samej linii co instrukcje if, funkcje, pętle, itp. lub czy powinny być w nowej linii. Oba style i ich plusy/minusy są zilustrowane poniżej:

int main() {

int x = 10;

if (x == 10) {
std::cout << "X is 10!";
} else {
std::cout << "X is not 10!";
}
for (int i = 0; i < 5; i++) {
std::cout << "i: " << i << "\n";
}
}

Plusy

  • Kod jest bardziej kompaktowy
  • Organizacja poprzez dodawanie pustych linii jest prostsza

Minusy

  • Nawiasy otwierający i zamykający nie są w tej samej kolumnie
  • Dla niektórych ludzi styl ten jest zbyt "głośny", "spakowany"
  • Może szybko stać się mniej czytelny przez niektóre style formatowania

Zauważ, że w tym przykładzie umieszczono dodatkowe puste linie, aby był on zgodny z następnym przykładem. Te dodatkowe linie nie są istotne dla porównania stylów nawiasów.

Ostatecznie to od Ciebie zależy, jakiego stylu będziesz się trzymać. Popularność obu stylów jest mniej więcej równa. Powinieneś tylko pamiętać, żeby trzymać się jednego stylu na projekt. Nie należy mieszać stylów w obrębie tego samego kodu.

Nie przywiązuj się jednak zbytnio do jednego stylu. Gdy znajdziesz profesjonalną pracę związaną z programowaniem, oczekuje się, że będziesz trzymał się stylu, który już istnieje w danej firmie. Spójny kod jest ważniejszy niż Twoje osobiste preferencje!

Zachowaj spójność wcięć

Jedną z najczęstszych bolączek zaawansowanych programistów pomagających początkującym jest to, że ich kod jest super niechlujny! To sprawia, że trudno go czytać, a jeszcze trudniej, jeśli próbuje się im w znalezieniu błędów. Jednym z najlepszych sposobów, aby uczynić swój kod czystszym i łatwiejszy do zrozumienia jest utrzymanie spójnych wcięć. Na szczęście jest to bardzo proste.

Za każdym razem, gdy wchodzisz w scope (ang.: zakres), powinieneś dodać wcięcie w kodzie o jeden poziom więcej za pomocą klawisza tabulacji. Za każdym razem, gdy opuszczasz zakres, powinieneś usunąć wcięcie o jeden poziom. Zakres jest w zasadzie jednym "blokiem" języka C++. Wewnątrz funkcji jest pojedynczy zakres, wewnątrz instrukcji if jest pojedynczy zakres, wewnątrz pętli for jest pojedynczy zakres pętli for jest pojedynczym zakresem, itd. Poniżej znajdują się przykłady jak wyglądają dobre i złe wcięcia.

Indentacje

Zapewne bardzo często będziesz spotykać się ze słowem "indentacje", zamiast wcięcia. Oba słowa znaczą to samo; "indentacja" to spolszczenie angielskiego słowa indentation.

// Częsci funkcji są zawsze bez wcięć,
// jednak to co znajduje się w środku ma wcięcia
bool check_value(int x) {
// Częsci instrukcji if są wcięte,
// ponieważ są wewnątrz funkcji
if (x < 50) {
// Wewnątrz instrukcji if; dodatkowe wcięcie
return true;
} else {
return false;
} // Nawiasy są w tej samej kolumnie co start instrukcji if
}

int main() {
// Wszystko wewnątrz funkcji jest wcięte o jeden "poziom"
int value;
std::cin >> value;

// Części pętli while są wcięte o jeden pozom
while (true) {
// Wewnątrz pętli while; dodatkowe wcięcie
if (check_value(value)) {
// Wewnątrz dodatkowego zakresu; dodatkowe wcięcie
std::cout << "You have entered a good value.\n";
break;
}

// Opuszczamy jeden poziom wcięcia po wyjściu z instrukcji if
std::cout << "You have entered a bad value.\n";
std::cout << "Try again.\n";
} // Nawias są w tej samej kolumnie co start pętli while

// Wracamy do jednego poziomu wcięcia, bo wyszliśmy już pętli while
std::cout << "Goodbye!";
} // Nawias jest w tej samej kolumnie co start funkcji main

Możemy zobaczyć, że cały kod w pierwszym przykładzie jest starannie wyrównany. Podąża za spójnymi zasadami kiedy dodać wcięcia w zależności od tego, w jak głębokim zakresie się znajdujemy. Każdy poziom zagnieżdżenia zakresu gwarantuje dodatkowy poziom wcięcia. Dodatkowo, wszystkie nasze nawiasy klamrowe są ustawione w linii z rodzicem, który "rozpoczął" zakres, co sprawia, że łatwo jest znaleźć do jakiej konstrukcji należy dany nawias.

Z drugiej strony, kod w drugim przykładzie jest znacznie bardziej zagmatwany i frustrujący do czytania. Bardzo trudno jest znaleźć, który kod należy do jakiego zakresu, gdzie kończy się jaki zakres i co powinno być wykonane kiedy. Dodatkowo, jest to po prostu ogólnie bardzo niechlujnie napisy kod, bolący do czytani.

Utrzymanie czystych i spójnych poziomów wcięcia może wydawać się dodatkową pracą, zwłaszcza jeśli wprowadza się zmiany do istniejącego kodu. Ale zastosuj się do tych wskazówek, a obiecuję, że podziękujesz sobie później. Bardzo często zdarza się, że początkujący mylą się przez to, że mają słabe wcięcia w kodzie, naprawa tego w samym kodzie jest najlepszym sposobem.

Jeśli uważasz, że radzenie sobie z wcięciem jest trudne, rozważ użycie skrótów klawiszowych. W większości edytorów kodu, możesz dodać wcięcia w wielu liniach jednocześnie, zaznaczając to co chcesz wciskać i naciskając klawisz Tab. I odwrotnie, możesz usunąć wcięcie z wielu linii na raz za pomocą Shift+Tab.

Dodatkowo większość edytor automatycznie dodaje wcięcia podczas pisania kodu.

Unikaj skomplikowancych wyrażeń logicznych

Jeśli próbujesz stworzyć warunek, który wymaga sprawdzenia poprawności wielu wyrażeń logicznych, może być bardzo łatwo stworzyć mylący kod poprzez użycie zbyt wielu and, or i not. Najlepszym sposobem, aby temu zapobiec jest stworzenie funkcji zwracającej bool, która obliczy to skomplikowane wyrażenie dla ciebie. W ten sposób kod staje się bardziej czytelny i łatwiejszy do utrzymania. Pomocne mogą okazać się również metody z następnej sekcji.

Unikaj zbyt dużego zagnieżdżania instrukcji

Bardzo łatwo jest stworzyć skomplikowaną logikę za pomocą instrukcji if, zwłaszcza jeśli nadmiernie zagnieżdżasz je wewnątrz siebie. Dla przykładu, spróbuj dowiedzieć się co właściwie robi poniższy fragment:

⚠️ Zagmatwane instrukcje if
if (A or B) {
if (not B and C) {
if (A or D) {
if (A and not B) {
std::cout << "Hello!";
} else {
std::cout << "Will this line ever be run?";
}
} else if (not D) {
std::cout << "What about this one?";
}
} else {
std::cout << "It's starting to get pretty weird now...";
}
} else if (B) {
std::cout << "I don't think this one will ever run.";
} else if (not A and not b) {
std::cout << "Surely, this one will be called eventually.";
} else {
std::cout << "Goodbye!";
}

Kilka minut może Ci zająć zorientowanie się, w jakich przypadkach każde z tych coutów wykona się, szczególnie jeśli pracujesz w dużych i potencjalnie bardzo skomplikowanych bazach kodu.

Są dwa dobre sposoby, aby to poprawić. Po pierwsze, możesz wydzielić wewnętrzne warunki zagnieżdżone do osobnych funkcji. W ten sposób złożoność zostaje ukryta za warstwą abstrakcji, a ty jesteś zmuszony do stworzenia opisowej nazwy dla każdej tworzonej funkcji.

Druga metoda ma zastosowanie, jeśli masz wyraźną "szczęśliwą ścieżkę" i "smutną ścieżkę". Możesz przeorganizować instrukcje if tak, aby szczęśliwa ścieżka była najmniej wcięta i nie podlegała żadnej instrukcji if, a smutna ścieżka wychodziłą z funkcji wcześniej. Zobacz przykład, aby zobaczyć, jak to może wyglądać:

using std::string;

string login_as_admin(string user, string pass) {
if (not does_user_exist(user)) {
return "User does not exist";
}

if (not is_password_correct(user, pass)) {
return "Password is incorrect";
}

if (not try_login(user, pass)) {
return "Failed to login";
}

if (not is_admin(user)) {
return "User is not admin";
}

return "Success";
}

Możesz zobaczyć, jak mylący przykład ma charakterystyczny trójkątny kształt. Jest to bardzo powszechny wskaźnik, że zagnieżdżasz swoją logikę zbyt głęboko i powinieneś zastosować jedną z dwóch podanych wyżej metod, aby to naprawić. Tutaj odwróciliśmy warunki, aby najpierw sprawdzić "smutną ścieżkę". Szczęśliwa ścieżka jest kontynuowana na dole, gdy sprawdzimy wszystkie warunki.